1

  Besonderhede van Kind

  2

  Besonderhede van Ouers

  3

  Ander Besonderhede

  4

  Mediese Informasie


  Besonderhede van kind


  Geslag:

  ManlikVroulikAnder

  Besonderhede van Ouers

  Huwelikstatus:

  GetroudOngetroud
  By wie woon die kind?:

  OuersMoederVaderGrootouer(s)Ander
  Besonderhede Moeder Vader
  Van & Naam
  ID Nommer
  Beroep
  Titel (Mnr, Me, Dr, ens)
  Werkgewer
  Tel. no. werk
  Tel. tuis
  Sel no
  E-Pos adres
  Huis adres
  Pos adres
  Werks adres
  Heg asseblief 'n afskrif van ID dokumente van beide ours aan

  Kontak Persone

  Naam Verwantskap Sel no.
  Persoon 1
  Persoon 2

  Vervoer

  Algemene opmerkings

  Mediese informasie

  Siektetoestande
  ʼn Kopie van u kind se immunisasie kaart moet hierby aangeheg word. Bewys van verdere immunisasie wanneer u kind vir opvolg immunisasie gaan moet by ons ingehandig word.
  Ja Nee

  Hiermee gee beide ouers toestemming dat die personeellid aan diens mediese hulp aan die kind mag beskikbaar stel in geval van ʼn noodgeval.

  Indien die gesinsdokter/tandarts nie beskikbaar is nie gee beide ouers toestemming dat die kind deur ʼn ander dokter / tandarts behandel mag word in geval van ʼn noodgeval.

  Ouer(s) gee toestemming dat die mediese nooddienste ontbied mag word vir nood behandeling indien:
  a. Ouers nie beskikbaar is nie.
  b. Die situasie die optrede van die nooddienste regverdig.
  c. Ouers vir diesulke kostes aanspreeklik sal wees.

  Persoon verantwoordelik vir die rekening