Sentrumreëls & Regulasies

 1. Die registrasiefooi is eenmalig en nie terugbetaalbaar nie. Om u plek te verseker en op die klaslys geplaas te word, moet die registrasiefooi vooruit betaal wees.
 2. Enige ander kostes tov instappies, poppespel, besoekgroepe ens moet apart van die skoolfooie, kontant betaal word.
 3. Kontrakbreuk:
  • Indien u nie die betalings ooreenkoms betyds nakom nie, word kontrakbreuk gepleeg.
  • U kind se rekening sal aktief bly indien ons nie ʼn skriftelike bedankingsbrief ontvang voor die 1ste van die maand nie.
  • Indien u dros sal ʼn maand se betaling as kennisgewings maand by u kind se rekening gevoeg word.

   

 4. Die Bestuur behou die reg van toegang, tot Wierda Baba Sentrum.
 5. Sentrum – ure is van Maandag tot Vrydag – 06h00 tot 18h00 stiptelik.
 6. Die Sentrum funksioneer gedurende vakansies maar gedurende naweke en openbare vakansiedae is die Sentrum gesluit. Daar word in elke ses (6) maande ‘n langnaweek ingeruim waar die sentrum gesluit sal wees.  U sal vroegtydig dienooreenkomstig verwittig word.  Die Sentrum sluit gedurende Desember vir drie weke.  Die presiese datums sal vroeg in die jaar per nuusbrief deurgegee word.
 7. Jaarlikse verhoging van skoolfooie sal in Oktober bekend gemaak word en in Januarie die volgende jaar in werking tree.
 8. Fooie word bereken oor twaalf (12) maande, ongeag of u kind afwesig is agv siekte / vakansie en moet ten volle betaal word volgens die ooreenkoms.
 9. Aangeheg is die maand fooie vir die jaar asook die bankbesonderhede, bladsy 3.
 10. Toestemming word hiermee gegee dat die kind aan daaglikse aktiwiteiete van die Sentrum mag deelneem.
 11. Die ouers / voogde sal skriftelik in kennis gestel word van enige instappies of vertonings wat plaasvind by die Sentrum, ten minste 48 uur voor die beplande aktiwitiet. Indien u nie wil hê dat u kind moet deelneem nie, stel ons skriftelik in kennis. Indien u dit nie doen nie neem die Sentrum aan dat u kind mag deelneem aan die aktiwiteit.
 12. U kind is voortdurend onder toesig van die Sentrum se personeel en alle moontlike voorsorg getref om ongelukke te vermy. Indien ʼn ongeluk of insident wel plaasvind sal die hoof en personeel van die Sentrum nie wetlik aanspreeklik / verantwooordelik gehou kan word vir die ongeluk / insident nie.
 13. Alle klere en besittings van u kind moet asb duidelik gemerk wees.
 14. Geen juweliersware speelgoed en / of waardevolle artikels mag na die Sentrum gebring word nie. Die Sentrum aanvaar geen verantwoordelikheid vir sulke artikels nie.
 15. U kind ontvang gebalanseerde maaltye by die Sentrum. Kinders moet nie in die oggende afgelaai word met enige lekkergoed, koekies en koeldrank nie.
 16. Indien u kind verjaar is u welkom om ʼn partytjie pakkie saam te stuur sodat u kind dit met die maatjies kan deel.
 17. Die Sentrum ure is 06h00 tot 18h00.
  • Personeel arriveer vroeër om alle klasse oop te sluit en om seker te maak die gebou is veilig.
  • Maak seker dat u, u kind betyds afhaal by die Sentrum. ‘n Boete sal gehef word vir persone wat laatkom.  R100 vir elke 15 min per familie.
  • Skakel asb die Sentrum indien u laat gaan wees om onnodige oproepe te vermy en te voorkom dat u kind angstig raak.
  • Stel asb die Sentrum in kennis indien iemand anders met u toestemming u kind kom afhaal. Hierdie persoon moet u kind ˝uit˝ teken en hom / haarself kan identifiseer.

   

 18. Die Sentrum neem besit van die oorspronklike registrasiedokument. U sal ʼn afskrif ontvang van die bankbesonderhede en die Sentrumreëls en regulasies.
 19. Medikasie mag onder geen omstandighede in u kind se tas gesit word nie. Medikasie moet ingeskryf word in die Medisyne boek.  Vir antibiotika is yskaste beskikbaar vir babas in die baba afdeling en vir peuters in die kombuis area.
 20. Geen kontant mag in die kind se tas gesit word nie. Die Sentrum aanvaar geen verantwoordelikheid vir kontant wat wegraak nie.  Kontant inbetalings moet te alle tye van ʼn stawende kwitansie voorsien word.

Skoolfooie 2024

Maandelikse Sentrumfooie:

Baba – R 3,800 / maand

Peuter – R 3,800 / maand

Fooie is stiptelik teen die 7de van elke maand, vooruitbetaalbaar.

Kortings:

‘n 5% korting word toegestaan vir tweede en derde kinders wat by die Sentrum ingeskryf is, binne ‘n enkele gesin.

Agterstallige Rekeninge:

Indien `n rekening vir `n tweede opeenvolgende maand agterstallig is, sal u kennis ontvang dat u kind die skool verlaat, tot die rekening op datum gebring is.

Registrasie en Administrasie

‘n Eenmalige, nie terugbetaalbare registrasiefooi van R800, is betaalbaar met bevestiging van toelating.

U moet Wierda Baba Sentrum een (1) kalendermaand skriftelik kennis gee voor die 1ste van die maand indien u kind die Sentrum gaan verlaat.

Doen Aansoek